em làm phòng đối tác kinh doanh phải qua đêm cùng sếp Kami Anna

=> dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS. Chọn server #2 #3 #4 nếu không xem được phim chat tại đây