Thổi kèn siêu khiêu dâm giữa một công ty lớn với một cái miệng nhỏ

=> dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS. Chọn server #2 #3 #4 nếu không xem được phim chat tại đây